اعتصاب غذا “امیر علی امیر قلی” زندانی سیاسی

“امیر علی امیر قلی ” فعال سیاسی چپ در زندان اوین که روز گذشته از طرف یک زندانی سومالیایی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و نسبت به تفکیک جرائم زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرده است .

این زندانی سیاسی که دانشجوی اخراجی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین در سال 94 از طرف شعبه 15 دادگاه تهران به اتهام توهین به مقدسات و رهبری ، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 19 سال حبس تعزیزی محکوم شد که در دادگاه تجدید نظربه 8 سال کاهش یافت تاکنون در زندان اوین به سر می برد و چندین بار نسبت به شرایط زندان اعتراض کرده و این بار هم که یک زندانی خارجی با وی گلاویز شده و مورد ضرب و شتم قرار داده برای همین این زندانی سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نموده نسبت به تفکیک جرائم زندانیان و عدم امنیت جانی دست به اعتراض زده است .

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …