یەپدە حزبی مدنی / هەلو سقز

دستاورد صدسال مبارزات سیاسی ملت کورد ازآن حمایت کنیم مبارزات ملت کورد در صدسال اخیر یکی از طولانی ترین مبارزات مردمی دنیا برای رسیدن به حقوق دموکراتیک این مردم در هر چهار بخش تقسیم شده آن بوده، هر چند شکل و نوع مبارزات سیاسی اجتماعی آن بنا به ظرفیت و ویژگی منطقه فرق کرده، اما از لحاظ بسترهای سیاسی آن و اهداف نهایی با هم مشترک و فرقی چندان ندارد. چه در کوردستان ترکیه، ایران، سوریه، و عراق … این مبارزات سیاسی ازشکل اولیه آن چه بصورت فردی، شخصیتی و عشایری سازمان داده شد و تا به امروز که آنرا در شکل حزبی مبینیم ادامه داشته و دارد. و احزاب سیاسی کورد نقش فعالی را برای انسجام بخشی عقاید و اهداف سیاسی مختلف در جامعه کورستان برای تحقق این خواستەهای دموکراتیک داشتەاند و دارند. با تمام فراز و نشیبهای این جنبش های اجتماعی ملت کورد و نقش و جایگاه سیاسی احزاب آن که نقاط قوت و ضعفهای فراوانی داشتەاند. اما امروز ملت کورد می تواند با افتخار و روند سیاسی خود را در ادامه این جنبش سیاسی اجتماعی با احزاب مدنی و امروزی یکی از نقاط قوت خود بداند. بی شک حزب یەپده در ترکیه یکی از احزاب مدنی مردمی و سیاسی ملت کورد می باشد که میتواند دستاورد بزرگی برای کورد باشد. اما تحولات اخیر سیاسی ترکیه و تمایل حزب رفاه و در راس رهبری آن اردوغان برای حاکمیت تک حزبی و خفەکردن صدای ملت کورد ترکیه را وارد فضای دیکتاتوری حزبی کرده و همه منافع عمومی جامعه صرف این حزب ناسیونالیست ترک ترکیه می شود.

لذا دستگیری های اخیر در ترکیه و زندانی کردن رهبران سیاسی حزب یەپده تلاشی ناموفق برای به انحراف کشیدن این مبارزات مدنی و سیاسی اجتماعی در کوردستان و ترکیه میباشد. هر چند مردم کوردستان در این مدت کوتاه بعد از این حوادث همگام با احزاب کورد و مردم در تمام بخشهایی مختلف این حرکات و رویدادهای اخیر ترکیه را محکوم و خواستارآزادی رهبران و نمایندگان مجلس مناطق کوردنشین شدند. جا دارد همگام با این اعتراضات ما نیز مردم شهرهای مختلف کوردستان ایران و احزاب سیاسی برای نگهبانی از این دستاورد سیاسی یعنی حزب مدنی پەیده صدای خود را رساتر و محکمتر به گوش دشمنان ملت کورد برسانیم. بی گمان تاریخ مبارزات سیاسی اجتماعی ملت کورد در بستر سیاسی آن آزمودەتر و کاراتر از همیشه سمت سوی مبارزات خود را مدرنتر و امروزی ادامه می دهد.

لذا همگام با احساسات سیاسی مردم برای حمایت و پشتبانی از یک قسمت از مبارزات ملت کورد از هر فرصتی برای ابراز این اعتراضات غافل نشویم. حزب رفاه تلاش میکنند که این مسیرسیاسی و این دستاورد سیاسی اجتماعی ملت کورد را به انحراف بکشد یا بە عنوان حزبی از عرصه ملموس جامعه خارج و آنرا تندرو و به حایشه سوق دهد یا آنرا بە طرف پ پ ک روانه قندیل کند، یا آنرا را به حزبی زیرزمنیی و چریکی تبدیل کنند. در هر صورت ملت کورد ضرر آنرا می پرادزد، پس پشتیبانی از این حزب وظیفه ملی وسیاسی همه ما مردم درسطح جامعه می باشد.

بژی کورد

بژی پەیده

بابەتی هاوپۆل

ترسی کۆماری ئیسلامی ئێران لە حیزبە ڕۆژهەڵاتیەکان لە کوێوە دێت؟

ن: مەیسەم مورادی_خوێندکاری بواری خوێندنەوەی نێودەوڵەتی کۆماری ئیسلامی ئێران، سەبارەت بە پڕۆژەی بەدەست هێنانی چەکی …