چوار شه‌ممه‌ 21 شوبات 2024

مجرى ارگان رسانه اى رسمى دولت بريتانيا اتهام سياسى ميزند؟ / عطا جمالی

چرا عضو سكولار حزب دموكرات كوردستان ايران به حج ميرود؟” اين پرسش همراه با علامت تعجب تلويزيون بى بى سى فارسى (منبر سكولاريستهاى اپوزيسيون جمهورى اسلامى) براى به چالش كشيدن اين حزب در مورد احتمال رابطه اش با عربستان سعودى ميباشد، چالشى با انحناى تنگ مايل به استقبال از ادعاى جمهورى اسلامى. شيوه طرح پرسش، تن صدا و تاكيدهاى نهفته در بيان خانم مجرى و طرز تكيه دادن ايشان بر ميز روبرويشان و لبخند شكسته شان همه نشان از تلاش مجرى براى اعترافگيرى به سبك و سياق رسانه اى از آقاى شاهو حسينى دارد كه گويا كلام آيت الله آنچنان هم بى مايه نيست.

اهميت اين موضوع براى يك رسانه بدون شك كم نيست اما ميزان و شكل اهميت آن براى يك رسانه مستقل بسيار متفاوتتر از اهميتى است كه مجرى بى بى سى فارسى را حتا وادار به اشتباه معنايى از سكولاريزم هم ميكند. اينكه آيا رابطه اى ميان حزب دموكرات كوردستان ايران و دولت سعودى هست مسئله ايست كه پاسخ مثبت البته اثباتى آن تمام تاريخ اين حزب را نه از نگاه اين رسانه بلكه از نگاه مردم كورستان شرقى هم به حضيض ميكشاند زيرا هيچ سنخيتى ميان مبارزه ملى كورد و حضور ويرانگر سعوديه در منطقه وجود ندارد. تاريخ مبارزاتى ملت كورد هيچ همخوانى با انگيزه هاى بنيادگرايانه اسلامى سعوديه ندارد و نبايد داشته باشد چون در غير اين صورت موجوديت مليگرايانه خود را به افتضاح ميكشاند.
اقدام ناشيانه حاج جمال پوركريم كه تنها ميتواند نتيجه جوگيرى رسانه اى باشد بايد وى را به مؤاخذه تشكيلاتى بكشاند و نتيجه اين بازخواست هم بايد رسانه اى شود.

اما مسئله اى كه بايد وارسى شود پيگرى اينچنينى خانم مجرى بى بى سى فارسى است، گفتگويى كه بيش از رسانه اى بودن سياسى است بدين معنا كه تنها يك پوشش رسانه اى از يك مسئله سياسى نيست بلكه خود تلاشى سياسى است در لفافه رسانه اى كه ادعاى استقلال دارد. دستيابى به پاسخ اين مسئله مستلزم نقب زدن به عملكردهاى پيشين اين رسانه در قبال مسائل سياسى داخل يا مرتبط با جمهورى اسلامى است كه خود را هميشه در تيترهاى انتخابى گزارشات و اخبار، پوشش تحليلى رويدادهاى انتخاباتى جمهورى اسلامى و تلاشهاى بى وقفه جهت استحكام موجوديت اين نظام از طريق شخصيت سازيهاى گاه به گاه نشان داده است. و اين بار سفر يك حاجى رسانه اى عضو حزب دموكرات كوردستان ايران كه اتفاقا تبگير جنگ رسانه اى سعوديه عليه جمهورى اسلامى ميشود به يك بهانه ناب جهت صحه گذارى به ادعاهاى بهانه تراشانه اين نظام جهت سركوب محقانه تر مردم كورد بدل ميشود. بهانه گيرى كه مجرى بخش فارسى ارگان رسانه اى يك دولت سكولار را به مغلطه با معناى سكولاريزم واميدارد، چنانكه مسلمان و حاجى بودن كه عضو يك حزب سكولار را به چالش ميكشد به طورى كه از نظر ايشان شهردار كنونى شهر لندن كه اتفاقا ميزبان دفتر اصلى رسانه ايشان و البته استوديوى ايشان نيز هست به هدف خدشه وارد نشدن به رويه سكولاريستى دولت حق مسلمانى و بجاى آوردن فريضه دينى حج را ندارند.

بدون شك خانم مجرى بايد پاسخگوى اشتباه جوهرى خود باشند جداى از اينكه نقش رسانه اى خود را به بدترين شيوه ايفا نمودند.

گويا اين رسانه فارسى هيچ دركى از بى بى سى بودن خود ندارد كه نميتواند تمايزى ميان خود و شبكه يك سيماى جمهورى اسلامى قائل شود.

در مقابل پرسش اصلى ايشان بايد پرسيد: مجرى ارگان رسانه اى رسمى دولت بريتانيا اتهام سياسى ميزند؟

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …