هه‌ینی 18 تشرینی دووه‌م 2022

اخراج 70 کارگرمعترض کشت و صنعت مهاباد؛ بعد از 14 روز چادر زدن

حقوق عقب افتاده 14 ماه کارگران کشت و صنعت مهاباد  نه تنها پرداخت نشد بلکه 70 نفر از این کارگران اخراج شدند وحتی وعده جلسه ای که به آنها داده شده بود برگزارنشد.

پس از خاتمه بیش از 14 روز اعتراض با نماد چادر زدن کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، مطالبات 14 ماهه مزدی این کارگران علیرغم وعده‌های مسئولین پرداخت نشد، و به بهانه اتمام قرارداد از 10مرداد به 70 نفر از کارگران شاغل در مجتمع گفته شده که دیگر سر کار حاضر نشوند.

درحالیکه 70 نفر از این کارگران در هفته جاری اخراج شدند.حدود دویست نفر از کارگران شاغل در شرکت‌های چهارگانه سبز مهاباد شامل کشت و صنعت مهاباد، مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد، مجتمع هما مرغ مهاباد و سردخانه زمزم مهاباد تا 14 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، می گویند: مستاصلیم و هیچ دستاویزی نداریم، سفره های ما خالیست و وعده‌های مسئولین توخالی است.

 

 

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …