شه‌ممه‌ 25 تشرینی دووه‌م 2023

از انتشار اسناد کنگره ١ کومه له تا پشت پرده کنفرانس ٣, ٤ و کنفرانس (فوق العاده) روند سوسیالیستی

رشیدعلیزاده

از انتشار اسناد کنگره ١ کومه له تا پشت پرده کنفرانس ٣, ٤ و کنفرانس (فوق العاده) روند سوسیالیستی
اخیرا خبری دال بر انتشار اسناد کنگره 1 کومه له توسط ساعد وطن دوست و ملکه مصطفی سلطانی در وب سایت و دنیای مجازی ( فیسبوک ) انتشار یافته است.

انتشار اسناد حزبی , یکی از مولف های رایج شفاف سازی در جوامع پسا مدرن بکار گرفته می شود و از این گذر , نقادان می توانند تحلیلی واقع گرایانه به اذهان عمومی ارائه دهند تا از هر گونه انحراف فکری و سواستفاده های حزبی و تشکیلاتی جلوگیری و نسبت بر سرنوشت اعضا و جامعه مسئولیت پذیر باشند.

انتشار چنین اسنادی در مقطع زمانی؛ که کومه له لت و پاره و دارای چندین شاخه است می توانست حقایق روزهای اولیه تصمیمها و قرارها و مصوبهای کومه له را در کنگرها , برای جویندگان این تاریخ بیشتر از بیش ( اگر بانیان آن با هدف مشخص تحریف و سانسور آن متوصل نشوند ) شفاسازی کند, و در این راستا می توانست راه گشائی برای امروز و فردا و افق نوینی را فرا روی روند چپ و نو اندیش قرار دهد.

انتشار هم چنین اسنادی گرچه بجا و معقول ، اما چرا بعد از این همه سال باید انتشار یابد !؟ و از سوی دیگر انتشار آن بدون شراکت دادن و مشورت خواستن افراد ذیربط در کنگره اول فارغ از وابستگی جریان خاص ( که هنوز عده ای زیادی در قید حیات هستند ) از ارجحیت و تآثیرگذاری آن خواهد کاست.

نکته حائز اهمیت در زیر انتشار این اسناد؛ آن است که یکی از بانیان تدوین این اسناد ؛ ( کنگره 1 کومه له ) کسی است که در چندین سال پیش یکی از بنیانگذاران فراکسیون فعالیت به نام کومه له ؛ در درون حکا ( کومه له ) و بعدها روند سوسیالیستی کومه له بود .

آیا بهتر نبود بجای انتشار سند کونگره یکم کومه له ؛ اسناد و گفت و شنودهای روند سوسیالیستی کومه له در کنفرانس 3 و 4 و و کنفرانس فوق العاده که موجب ریزش نیروها و استعفای کل اندامان روند و ریزش کامل آن ؛ برای عموم مردم انتشار یابد تا از چگونگی این ریزشها مطلع شوند و به دانند کی و چه کسانی در پشت پرده نقشی را در این لت و پاره کردن ( کومه له ) به ارث برده اند ؟

اگر انتشار کنفرانسهای روند سوسیالیستی انتشار می یافت ؛ حداقل می توانست مشروعیت به حقانیت تدوین کنندگان مباحث کنگره 1 کومه له را برای مردم به اثبات برساند .در صورت انتشار نیافتن آن ( اسناد و گزارشهای کنفرانس 3 ,4 و فوق العاده روند سوسیالیستی ) ؛ هر گونه فعالیتی در این راستا(تدوین و انتشار مباحثات اولیه کومه له) از طرف کس و یا کسانی مورد شک واقع مشروعیت آن را زیر سوال خواهد برد زیرا همانطور که می بینیم کومه له دارای چندین شاخه و هر جریانی سیاست خود را تعقیب می کند در نتیجه انتشار اسناد بیشتر یک طرفه و هر کس و هر جریانی( تحت نام کومه له ) در راستای منافع گروهی و حزبی انتشار خواهد دهد .

8_4_2016

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …