یه‌ك شه‌ممه‌ 26 تشرینی دووه‌م 2023

چهارمین روز اعتصاب کارگران کارخانە لاستیک خوزستان

حدود 100 کارگر کارخانە لاستیک خوزستان برای جلوگیری از اخراج و کوتاە‌تر شدن دورە قراردادهای کاری و عدم پرداخت حقوق ق عیدی در اعتصاب بسر میبرند.

کارگران کارخانە لاستیک خوزستان روز یکشنبە 15 فروردین در مقابل سازتمان فرمانداری “گتوند” تجمع کردند و با اجتماع در مقابل درب کارخانە اجازە ورود بە داخل کارخانە را بە کسی نمیدهند.

 

این کارگران معترض می گویند: در نخستین روزهای سال جدید تعداد ۲۵ نفر از کارگران این کارخانه اخراج شده و در برنامه تعدیل نیرو قرار دارند که این اقدام موجب نگرانی سایر کارکنان بخش های مختلف این شرکت شده است.

 

چند تن از این کارگران معترض ضمن تشریح شرایط سخت و طاقت فرسای کاری در این کارخانه اظهار داشتند: کارگران بخش های مختلف شرکت لاستیک خوزستان سالهاست در شرایط سخت و با حقوق و مزایای ناچیز مشغول بکار بوده اما مدیریت شرکت مذکور در صدد است تا تعدادی از کارگران را به بهانه تعدیل نیرو اخراج کند.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …