خبرگزاری روسیه روز جمعه 18 سپتامبر، به نقل از مقامات امنیتی این کشور گزارش داد که 2400 جنگجوی روسی در کنار داعش می جنگند.