چوار شه‌ممه‌ 21 شوبات 2024

تعریف واژه کار به شکل انسانی / ژیلا احمدی

کار واژه جالبی است بشر تا چه حدی به کار احتیاج دارد .کار یعنی چه ؟چرا باید کار کنیم ؟هر موجودی تواناییهای بالقوه در وجودش هست و انرژی های جسمی و مغزی که می خواهد ان را بروز دهد و از جسم و مغزش استفاده کند چون باعث میشود درونش شکوفا شود چون بدون حرکت چیزی جابجا نمی شود و هیچ فعالیتی شکل نمی گیرد و هیچ چیزی اختراع و اکتشاف نمی شودپس هر انسانی از این توانایی هایش باید استفاده کند ولی استفاده مفید و درست و درراه درست البته منظور از درست بودن یعنی چه ؟درست بودن به معنی اینکه به نفع فلان ارگان یا فلان مذهب و یا فلان کشور نیست باید به معنی اینکه برای بشریت مفید و سودمند باشد و برای همه انسانها مفید باشدنه برای یک نفر. چون ما بعضی وقتها بعضی چیزها را برای خودمان مفید می دانیم چون منفعت طلب هستیم هر چند که به ضرر دیگران باشد ولی در این صورت ممکن است به دیگران اسیب بزند ولی این در مورد کار به صورت انسانی و درست صدق نمی کند پس زمانی می توان گفت که یک کار مفید است و درست که در کل به نفع همه باشد و یکی دیگر از خصوصیات کار این است که سازنده باشد نه خراب کننده و ویران کننده و باید در جهت ساختن و اباد کردن باشد نه ویران کردن جامعه انسانی و حتی نباید کار به طبیعت و حیوانات اسیب بزند چون دیگر کار مفید و درستی نیست و کار نباید از لحاظ انسانی مخرب روح و روان انسانها شود و حتی باعث شکوفایی روحی و روانی انسانها شود و در ضمن تامین کننده اسایش و رفاه انسانها باشد و در خدمت بشریت باشد و کار نباید باعث جنایت .فساد . زورگویی . اجبار . خفقان . بیماری و یا مرگ شود و نباید به روابط انسانی ضربه بزند.

کار در ایران :
در ایران واژه کار تعریف چندانی ندارد و کار تبدیل به میدان مبارزه قدرت و پول شده و نمایشی نابرابر و رقابتی ناسالم برای رسیدن به رفاه و قدرت و شهرت که میلیونها انسان را درگیر این جنگ قدرت نموده و انسانیت را به زیر سوال برده و کسانی برنده این بازی هستند که درنده تر و تیز دندان و ظالمتر ار بقیه باشند و کار تبدیل به فساد . جنایت . خیانت . دزدی . منافع شخصی و برتری طلبی و نابود کردن انسانهای دیگر شده و حتی باعث مرگ و بیماری و خفقان شده . سیل نابود کننده رقابت مالی و جنگ نابرابر قدرت همه را در کام خود کشیده و هزاران نفر قربانی منافع شخصی و منافع سران د.ولت شده اند .مثلا پخش کننده های مواد مخدر و قاچاقچیان که یک کار غیر انسانی انجام می دهند و برای رسیدن به ثروت و شهرت و رفاه شخصی شان خیلی از انسانها را قربانی نموده و به خاطر نفوذمالی با باج دادن به این کار ادامه می دهند و در این جا واژه کار به شکل انسانی زیر سوال می رود
و به خاطر معتاد شدن مردان و نداشتن توان کاری و اسیب به زندگی زنان وارد بازار کار بیمار می شوند و قربانی شدن زنان در محل های کار مردان و دادن دستمزد پایین به انها و سوءاستفاده جنسی از انان به خاطر نفوذ مردان صاحب پول و قدرت و باج دادن به سران دولت و ادامه دادن به کار غیر انسانی
و به خاطر ورود ناسالم زنان به بازار کار و معتاد شدن مردان سبب رها شدن کودکان و استفاده ار نیروی کار کودکان تباه شده که نسل سوم این کارهای غیر انسانی اند و به شکل پادو ها و شاگردها ئ کارهای دیگر به کار گمارده می شوند و حقوق پایین و نداشتن اموزش کافی سومین قشر نیز قربانی این نوع کار می شوند
و در این راه تلفات جسمی و روحی و روانی زیادی بر پیکره جامعه وارد می شود و انسانها با این نوع زندگی فقط به دنبال یک هدف خواهند بود انهم کسب ثروت بیشتر و فرار از این شرایط سخت این تنها اموزشی است که یاد می گیرند که مثل صاحبان قدرت و ثروت انها هم همین راه را بروند دیگر فرصتی برای زندگی و انسان بودن باقی نمی ماند و همه فراموش می کنند که برای چه زندگی می کنند نسل در نسل این حرکت دایره وار و چرخشی و مایوس وار ادامه دارد و هیچ تفکر و ایده ای شکل نخواهد گرفت همه باید با ماشین قدرت و ثروت در چرخش باشند و خیلی ها زیر پا له شده و یا برای رسیدن به قدرت خیلی ها را له و نابود خواهند کرد.

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …