پێنج شه‌ممه‌ 29 شوبات 2024

اطلاعیە مشترک تشکلهای زیست‌محیطی زاگرس در مورد بحران آتش‌سوزی جنگلها

تشکل‌های زیست‌محیطی زاگرس که اخیرا در شهرتان مریوان برای محافظت از زاگرس و جنگل‌های آن بعنوان سرسبزترین طبیعت کردستان از آن یاد کردند, نشستی برگزار کردند. این تشکل‌ها در خاتمه اطلاعیه‌ای مشترک صادر کردند.

تشکل‌های زیست‌محیطی زاگرس از تمامی ساکنان رشته‌کوه زاگرس, فعالان و انجمن‌های زیست‌محیطی خواستند برای حفاظت از آن طیبعت زیبا به پا خیزند.

در اطلاعیه آمده:

«این سرزمین با قامت زاگرس زیباست زاگرس این زیستگاە هزاران سالە، این کاشانەی حافظ تمدنی دیرین و این بخشندەی مادروار،چندین سال است از بە آتش کشیدە شدن ها ضجە میکشد و دیگر جایی نماندە است کە زبانەهای ویرانگر آتش سیمای زیبایش را در تاریکی و سیاهی فرو نبردە باشد. زاگرس بویژە در چند سال اخیر با دشمنی نابرابر روبەرو است کە هر سالە صدها بار پیکر آن را نشانە می فرود و ما چە آسان این نابودگران را بە نظارە نشستەایم و دیری نخواهد پایید کە جز افسوس و خاطرەای هیچ نداشتە باشیم کە از آن بخوانیم و از آن بگوییم.

اخبار نگران کنندە آتش سوزی های فراوان و فراگیر هر روزە از گوشەای از زاگرس بە گوش میرسد و دیگر بە هیچ عنوان نشستن و نظارەگر بودن قابل قبول نبودە و قبل از هر کسی این زاگرس نشینان اند کە باید بە پاس دین زندگی، فرهنگ و قدمت خویش از هر جایگاە و از هر قشر و از هر منطقەای بەپا خواستە و فریاد دوبار ایستن برآورند و آستین حفاظت بالا بزنند. زمان بسیار پر سرعت و ویرانی بسیار پر شدت تر از همیشە تمامیت زاگرس را در ورطەی نابودی قرار دادە است و شاید دیگر بلوطان این دیار با همە اسطورەگی استقامت تاب زیستن نیاورند چرا کە هنوز شعلەهای آتش گرفتن زاگرس بر دستان وارثانش تاول نزدە است و در سرفەهای مرگبار بلوط خمی بە ابرو نیامدە است. و در فشردە شدن ما در حیات زاگرس هیچ فرزندی دستانش را بر پشت نمی گیرد اما دیگر هیچ بهانەای نمی تواند در قبال بحران نابودی زاگرس قابل قبول باشد چرا کە آن هنگام جنگلی می سوزد درخت بی طرف کدام است؟ لذا مقاومت دستهای سبزی کە سنبل زندگی اند، در برابر نابودی آتش راە نجات است و وظیفە انسانی بر دوش تمامی ماست کە در برابر این بلای نابودگر ایستادە و پیش بە نابودی زندگانی خود بگیریم.

بنابراین ما دوستادارن حق حیات زیستگاە زاگروس ضمن اعلام آمادگی حمایت همە جانبە خود جهت مقاومت و مقابلە با بلایای زاگرس از تمامی هم میهنان خود خواستاریم همراە و همگام با دوستداران محیط زیست بار سنگین دوبارەزیستن زاگرس را با هر عنوان و هر عملی بەدوش کشیدە تا پایداری، ابهت و عظمت زاگرس را همانگونە کە شایستە است بە آن برگردانیم تا کماکان مظهر بخشندگی و دهندگی باقی بماند.

انجمن سبز زاگرس از گیلان غرب، ئاژوان سبز از شهرستان کامیاران، پاژین از بانه، جمعیت کردستان سبز از سنه، رفتگران طبیعت از سنه، شنه نوژین از سنه، شنه پای زمین از ایلام، جامعه حمایت از عناصر طبیعی و محیط زیست  از کرماشان، جمعیت حفظ و احیا محیط کوهستان(پراو) از کرماشان، ژین و ژینگه از کرماشان، جمعیت زیست محیطی موچش از موچش، انجمن سبزکاریزه از سراب قامیش، لاوان ژینگه از جوانرود، انجمن حامیان و حیات محیط زیست از کردستان و هم چنین تنی چند از  فعالین و حامیان محیط زیست، از شهرهای “ثلاث و باباجانی، مهاباد و پاوه در این هم اندیشی حضور داشتند.»

زاگرس

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …