چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

اخراج دهها تن از کارگران کشت و صنعت مهاباد

با عدم تمدید قرارداد کار کارگران روزمزد و قراردادی کشت و صنعت مهاباد حدود 160 نفر از کارکنان این مجتمع بی کار خواهند شد.

به گزارش منابع خبری، مجتمع کشت وصنعت مهاباد چند سالی است  که با بحران مدیریتی روبرو شده است. به گفته برخی کارگران این مجموعه صنعتی- تولیدی بر خلاف رفع مشکلات و توسعه وعده داده شده مدیریت هر روز از تعداد کارگران و فعالیت های اقتصادی آن کاسته شده است. فعالیت کشتارگاههای مرغ این مجتمع هم حدود 45 روز پیش در نتیجه فشار صاحبان مرغداری هایی که از این واحد  طلباکار بودند متوقف شد.

مدیر عامل و سهامدار مجتمع کشت و صنعت مهاباد با فکس نامه ای خواهان عدم تمدید قرارداد کارگران روزمزد و قراردادی این واحد تولیدی شده است. اقدامی که اعتراض کارگران این مجتمع را در پی داشته است.تاخیر درپرداخت چندین ماهه حقوق و عدم واریز حق بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی از سوی کارفرما پیش تر  صدای کارگران  این مجتمع را در آورده بود. گفتنی است با عدم تمدید قرارداد کار کارگران روزمزد و قراردادی کشت وصنعت مهاباد،  حدود 160 نفر بی کار خواهند شد.

مجتمع کشت وصنعت مهاباد چند سالی است  که با بحران مدیریتی روبرو شده است. به گفته برخی کارگران این مجموعه صنعتی- تولیدی بر خلاف رفع مشکلات و توسعه وعده داده شده مدیریت هر روز از تعداد کارگران و فعالیت های اقتصادی آن کاسته شده است. فعالیت کشتارگاههای مرغ این مجتمع هم حدود 45 روز پیش در نتیجه فشار صاحبان مرغداری هایی که از این واحد  طلباکار بودند متوقف شد.

قابل ذکر است، مدیر عامل و سهامدار مجتمع کشت و صنعت مهاباد با فکس نامه ای خواهان عدم تمدید قرارداد کارگران روزمزد و قراردادی این واحد تولیدی شده است. اقدامی که اعتراض کارگران این مجتمع را در پی داشته است.تاخیر درپرداخت چندین ماهه حقوق و عدم واریز حق بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی از سوی کارفرما پیش تر  صدای کارگران  این مجتمع را در آورده بود. گفتنی است با عدم تمدید قرارداد کار کارگران روزمزد و قراردادی کشت وصنعت مهاباد،  حدود 160 نفر بی کار خواهند شد.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …