سێ شه‌ممه‌ 9 ته‌مموز 2024

قصد ترور رضا کعبی و تبلیغ با این شیوه تهدید فقط اسلام را بدنام تر می کند! / دکتر گلمراد مرادی

جمعه شب درحریم کردستان دریکی ازکمپ های کومله نزدیکی های سلیمانیه، در منزل شخصی رضا کعبی معاون دبیرکل کومله زحمتکشان ایران، باشادی باید گفت قصد ترور نا موفقی بود که همزمان، بطوریکه در مصاحبه ها گفته اند، حدود 25 کیلوگرم تی. ان. تی. قوی در مقر کومله انقلابی زحمتکشان ایران کارگذاشته شده بود. اگر این تی. ان. تی. قبل از کشف منفجرمی شد، ضایعه ای بس بزرگ تر از آنکه تصور آن را می شود کرد بوجود می آورد. خوشبختانه و به کوری چشم آیت الله ها نه سوء قصد به جان مبارز صلح دوست رضا کعبی موفقیتی برای آنان داشت و نه تی. ان. تی. قبل از کشف منفجر شد.

قصد ترور رضا کعبی و تبلیغ با این شیوه تهدید فقط اسلام را بدنام تر می کند!
رژیم اسلامی ایران بعد از امضاء قرار داد منع بمب اتم سازی، همانند پایان جنگ ایران وعراق جام زهرنوشیدن آیت الله خمینی و قبول قطعنامه 598 سازمان ملل، کمی هول شده و برای ساکت نگهداشتن مردمان ملتهای ایران که از برداشتن تحریمهای اقتصادی انتظاراتی دارند، مجددا ترور سران اپوزیسیون را از نو گرفته است. این جمهوری جنایتکار اسلامی می خواهد اذهان عمومی ایران و جهان را از ناآرامی های مردم جان بر لب رسیده که نمی توان جلوآن راگرفت با اعدامهای بی گناهان کرد وهمه سیاسیون و مخالفان سراسر ایران منحرف کند. رژیم، ترور سری اول را در خارج از ایران می شود گفت از عراق و از حریم کردستان و قبرس آغاز کرد که بعدها به اروپا رسید. اکنون هم چنین کاری را ازمیان نیروهای کرد که فعالیت صلح آمیز آنها را خار آهنینی در چشمان خود می بیند، آغاز کرده است.
جمعه شب درحریم کردستان دریکی ازکمپ های کومله نزدیکی های سلیمانیه، در منزل شخصی رضا کعبی معاون دبیرکل کومله زحمتکشان ایران، باشادی باید گفت قصد ترور نا موفقی بود که همزمان، بطوریکه در مصاحبه ها گفته اند، حدود 25 کیلوگرم تی. ان. تی. قوی در مقر کومله انقلابی زحمتکشان ایران کارگذاشته شده بود. اگر این تی. ان. تی. قبل از کشف منفجرمی شد، ضایعه ای بس بزرگ تر از آنکه تصور آن را می شود کرد بوجود می آورد. خوشبختانه و به کوری چشم آیت الله ها نه سوء قصد به جان مبارز صلح دوست رضا کعبی موفقیتی برای آنان داشت و نه تی. ان. تی. قبل از کشف منفجر شد.
بیشترین روزنامه های ایران با شادی وصف ناپذیری، خبر از ترور، نه ترور نا موفق، رضا کعبی، یکی از خوشنام ترین مبارزان کومله دادند و برای راه گم کردن، زود بگردن گروههای دیگر کومله گذاشتند. در حالی که رهبران دیگر کومله، از جمله عبدالله مهتدی دبیر اول کومله شورشگران زحمتکش ایران، این تهمت احمقانه و بیجا را باصراحت رد کردند و حتا خود رضا کعبی باور دارد که صد در صد به دستور جمهوری اسلامی این کارانجام گرفته است. حرفهای آقای کعبی و دیگر مصاحبه کنندگان موردتأیید اکثر روشنفکران است. زیرا درلابلای خبرهامی بینیم که چگونه رسانه های جمهوری اسلامی یک صدا ازترور این فعال سیاسی خبر داده اند اگر چه خودشان بخوبی می دانند که خوش بختانه به هدف ننگین و فاجعه بر انگیز خود نرسیده اند. اما با آب وتاب برای مخدوش کردن اذهان عمومی می بایستی کاری بکنند! اینها بخشی از رسانه های گوش بفرمان این رژیم ولایت فقیه است که فقط تیتر آنهارا می آوریم. تمام این سایتها ازواقعه و توطعه جمهوری اسلامی خبر داشتند . آنها فقط تیتر را اینگونه وحشت زا زده اند که انسانها با خواندن این تیتر خبر، شکه شوند، اما در سطری پائینتر، اظهار می دارند، سوء قصد نا فرجام بوده است و آورده اند: “ساعاتی پیش منابع خبری درشمال عراق، ازترور نافرجام رضاکعبی معاون اول دبیرکل سرکرده گروهک تروریستی موسوم به کومله زحمت کشان کردستان خبر دادند”. جالب اینجاست که هم تیتر مطلب و شرح آن  تقریبا همه دگر رسانه ها از خبر گزاری فارس است. برای آگاهی از وضع اسفبارخبر در جمهوری اسلامی همه تیترها ویک نمونه ازمحتوای خبررا بشرح زیر در اینجا می آوریم. انشاء همه یکی است و شیوه بیان کپی است، نه چیز دیگر..
سایت الف: رضا کعبی یکی ازعناصر مهم کومله ترور شد(!!)
سایت آرمان پرس: رضا کعبی یکی ازعناصر مهم کومله ترور شد(!!)
سایت خبرگزاری فارس:  به دلیل اختلافات درون گروهی رضا کعبی معاون اول دبیرکل گروهک تروریستی کومله ترور شد(!!)
یک روزنامه اینترنتی دیگر که نامش معلوم نیست با استناد به خبرگزاری فارس گفت: رضا کعبی یکی ازعناصر مهم کومله ترور شد(!!)
تمام این روزنامه هابانوعی خوشحالی تیترخبرخودرا مانندفوق، اکثر باخط درشت نوشته اند و بعد درپائین واژه سوء قصد را آورده اند. این علائم نشان می دهد که اولا، جمهوری اسلامی خوشحال بود که یکی ازمخالفان سرسخت این رژیم برود که خوشبختانه حسابهای قرون وسطائیان ولایت فقیه، غلط ازآب درآمد وباشادی تیرشان بخطارفت. دوم، این مسئله ثابت می کندو درآینده نیزروشنتر خواهد شد که جمهوری اسلامی در ترور فعالان مخالف مانند گذشته دست دارد. سالهاست که این جمهوری اسلامی باهزینه بالا ازمالیات بده وپول بادآورده نفت، نه بامنطق و دیالوگ، بلکه با ترور و نابودی فیزیکی، می خواسته و می خواهد مخالفان خود را از میان برداشته و بر دارد. چون دراسلام منطق وجود ندارد و همه مسلمانان و رهبران افراطی بر این باور اند که تهدید و قتل عام دگر باوران، بهترین متد برای به کرسی نشاندن تئوری زور، باتروراسلامی است. درگذشته نمونه بارزآن ترورکردن سران احزاب سیاسی کردی که در لیست سیاه قرار داشت، مانند: زنده یاد کاک صدیق کمانگر از رهبران کومله، زنده یاد دکترعبدالرحمن قاسملو دبیر اول حزب دمکرات کردستان ایران و جانشین او زنده یاد دکتر صادق شرفکندی و همراهان و صدان کرد دیگر راترور کردند. اکنون مجددا می خواهند دست بکار شوند و بانفوذ به داخل احزاب سیاسی وخریدن افراد متزلزل و ازنظر مادی ضعیف تر ازآنکه تصور می رود، می خواهند سیاه را سفید جلوه دهند. آنها اینبار مستقیم افرادی شار لاتان، مانند صحرارودی و دارابی و مزدورانی از لبنان استخدام نمی کنند، بلکه از میان خودی ها به استخدام در می آورند که ترور را ازسر گیرند. اینها بهانه خوبی هم در دست دارند، برای متهم کردن ها. آن که بارها نوشته ام “انشعاب دشمن شاد کن است” واین بهتری وسیله برای قانع کردن کشورهای دمکرات است. که بگویند نیروهای افراطی می خواهند سران حزب راترور کنند! مدتی با ترور فردی، شخصیت های فعال و با خراب کردن ایشان و تهمت زدن و دروغ پردازی و غیره کوشیدند که اذهان عمومی مردم کرد را مخدوش کنند. از آنجا که حنایشان رنگ نداد و فعالان سیاسی و رهبران حزبی مورد اعتماد و احترام ملت کرد بودند و هستند و تهمتهای جمهوری اسلامی و نوشته ها و دروغپردازی های ارگانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بسخره گرفته می شدند، ترور فیزیکی را با ضعیف شدن حریم کردستان، به دلیل دیگری، یعنی در گیری باداعش، ازسر می گیرند. من ازهمین جا از رهبران حریم کردستان دوستانه می خواهم وتقاضا دارم که مسئله عرق ملی ومهماننوازی رافراموش نکنند وجان فعالان کرد کردستان ایران را ازخطر تروریسم جمهوری اسلامی با تذکر دادن شدید به این حکومت مداران اسلامی حفظ کنند
هایدلبرگ، آلمان فدرال 10. 8.2015

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …