رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ايران اعلام كرد كه در یک سال اخیر حدود 800 پرونده مربوط به تخلفات مدیران کلان دولت احمدى‌نژاد، شامل پرونده‌هاى فساد مالى از سوى سازمان بازرسی كل كشور واصل شده است.