کومەله در مورد حرکت تروریستی جمهوری اسلامی بیانیه ای منتشر کرد

دبیرخانه کومەله زحمتکشان کُردستان در مورد سوء‌قصد تروریستی جمهوری اسلامی علیه معاون دبیر کل این حزب بیانیه ای منتشر کرد.

بیانیه کومەله بدین صورت می باشد:

اطلاعیه کومەله در رابطه با حرکت تروریستی جمهوری اسلامی

همانگونه که همگان مطلع هستند و در رسانەها نیز منتشر شده شب 7_ 8 اوت مصادف با 17_ 18مرداد ماه 1394 خورشیدی، یکی از مزدوران جمهوری اسلامی که مدتی پیش به درون صفوف کومەله نفوز کرده بود، در نخستین دقایق بامداد 17 مرداد در تلاشی مزبوحانه رفیق رضا کعبی “دبیر هیات اجرایی کومەله” را ترور کند، اما خوشبختانه حرکت شنیع این مزدور با هوشیاری رفع گردید و رفیق رضا بدون هیچ جراحتی از این حرکت تروریستی رهایی یافت.

طی دو روز گذشته دوستان، رفقا و نمایندگان جریانات سیاسی به صورت گوناگون همدلی و آمادگی خود را دلسوزنه برای هر گونه همکاریی و همیاریی ابراز داشتند. ما از طرف هایئت اجرایی و کمیته مرکزی کومەله و رفیق رضا کعبی همدردی دلسوزانه تمامی این عزیزان را ارج نهاده و اطمینان می بخشیم که این حرکت ضد بشری و بزدلانه تنها باعث رسوایی بیشتر جمهوری اعدام و ترور اسلامی و مسئولان آن گردیده و بانی اتحاد بیشتر جنبش رهایی بخش ملت کُرد می شود.

ما معتقدیم این حرکت سرآغاز دوره نوینی از اعمال تروریستی جمهوری اسلامی علیه جریانات اپوزیسیون کُرد ایران می باشد و باید با هماهنگی و همکاریی نیروهای کُردستان این گونه تعرضات ملغی گردد.

دبیرخانه کومەله زحمتکشان کُردستان

9 اوت 2015 مصادف با 18 مرداد 1394 خورشیدی

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …