چوار شه‌ممه‌ 22 ئایار 2024

مرگ یک زندانی کُرد به دلیل خودکشی

یک شهروند کرد کرمانشاە، در زندان شهرستان ارومیە بە علت وخامت حال و شرایط درون زندان بە زندگی خود پایان داد.

بە گزارش منابع خبری، “علی محمدی” زندانی محبوس در زندان ارومیە در شهرستان ارومیە بە علت وخامت حال بە خودکشی دست زدە است.

علی محمدی یک هفتە پیش کە بە علت اعتصاب غذا بە سلول انفرادی منتقل شدە بود، روز پنج‌شنبە پانزدهم مردادماە ١٣٩٤ی خورشیدی در بهداری زندان ارومیە بە خودکشی دست زدە است.

یک منبع مطلع در این زمینە اعلام کرد، علی محمدی بە علت عدم رسیدگی بە پروندە و اعتراض بە حکم خویش بە اعتصاب غذا دست زدە بود، از سوی مسئولان زندان رژیم در شهرستان ارومیە بە سلول انفرادی نتقل شدە و سپس بە علت وضعیت نامساعد جسمانی و درونی در بهداری این زندان با خوردن دارو و درمان بە زندگی خود پایان بخشید.

علی محمدی اهل کرمانشاە و ساکن شهر تهران بود کە سال ١٣٨٨ خورشیدی بە اتهام “جاسوسی” بازداشت شدە بود.

نامبردە ابتدا بە اعدام محکوم شدە بود کە سپس این حکم بە ١٨ سال زندان تعزیزی تغییر یافت.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …