ارسال پارازیت و فیلتر اینترنتی در سنندج و حومه افزایش یافته است

طی روزهای اخیر ارسال پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای و همچنین فیلتر سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در سنندج و حومه به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

طبق گزارش رسیده به “زاگرُس پُست”، طی روزهای اخیر و بعد از سفر “حسن روحانی” رئیس جمهور ایران به شهر سنندج، ارسال پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای و بویژه کانالهای کُردی و همچنین فیلتر و مسدود کردن سایتها و شبکه های اجتماعی به میزان زیادی افزایش یافته است.

یکی از ساکنان روستای “ننله” در حومه سنندج می گوید: بعد از اینکه روحانی به شهر سنندج سفر کرد فشار و کنترل فضای مجازیی و ارسال پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای افزایش یافته و دستررسی به این کانالها بسیار دشوار می باشد و سرعت اینترنت نیز به میزان زیادی کاهش یافته است.

قابل یادآوریست، ارسال پارازیت و امواج مغناطیسی برای سلامتی شهروندان بسیار خطرناک می باشد و بویژه برای زنانی که باردار می باشند و می تواند عوارض فرآوانی بر روی کودکان آنها داشته باشد و باعث پیدایش چندین بیماری کشنده می باشد.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …