یه‌ك شه‌ممه‌ 14 نیسان 2024

5 هزار تن از 15 هزار کارتون خواب ایران زن هستند

شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته زنان یک سوم کاتون خوابهای ایران را تشکیل میدهند.

خبرگزاری حکومتی ایلنا، به نقل از معاون زنان رئیسجمهوری ایران نوشت که پنج هزار تن از مجموع ۱۵ هزار کارتون خواب ایران زن هستند. به گفته ملاوردی این آمار مستند است و نباید آن را «سیاهنمایی» خواند.
همچنین شهیندخت ملاوردی از ۱۳ دستگاه اداری و دولتی ایران که در مورد زنان کارتن خواب مسئولیت دارند، خواست تا «سریعتر» به وظایف خود عمل کنند.
او گفت معاونت امور زنان نیز تلاش کرده تا ضمن ایجاد حساسیت بر سر موضوع زنان کارتون خواب، ۱۳ دستگاه مسئول و مرتبط با این پدیده اجتماعی را هماهنگ کند.
اولین محل جمعآوری زنان کارتنخواب، در سال ۱۳۸۶ تحت عنوان گرمخانه در خیابان مولودی تهران، توسط سازمان غیر دولتی “تولدی دوباره” و با همکاری بهزیستی راهاندازی شد.
پیشتر در بهمن ماه سال ۱۳۹۰، رضا جاگیری معاون اجتماعی سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا مدعی شده بود: «موضوع بیخانمانی در زنان در حال افزایش است.»
یک سال بعد، در آبان ماه سال ۹۱ نیز حسین زارعصفت، مدیرعامل وقت سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران گفته بود سن زنان کارتنخواب به ۲۰ سال رسیده است.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …