واژه «جاش» چگونه وارد ادبیات سیاسی کردستان شد؟ / على اصغر فريدى

معنی کلمه «جاش» و جایگاه و عمل‌کرد جاش‌ها در ادبیات سیاسی کردستان جاش کیست؟ این کلمه که برای تحقیر کردهای همراه با حکومت به کار می‌رود، چرا وارد ادبیات سیاسی کردها شد؟ فرق «جاش‌های مسلح» با «جاش‌های رسانه‌ای» چیست؟ در هر جنبشی که تا کنون در دنیا که رخ داده، همیشه عده‌ای به دلایل مادی، … بەردەوام بە لە خویندنەوەی واژه «جاش» چگونه وارد ادبیات سیاسی کردستان شد؟ / على اصغر فريدى